Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Vita Palace

• Địa chỉ: 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, Tx Thuận Giao

• Số điện thoại: 0964127799

• Email: palacevita@gmail.com

• Website: http://vitapalace.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://vitapalacevn.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/TrungTamHoiNghiTiecCuoiVitaPalace/